bodo2j | e-blogi.pl
bodo2j
Skup tonerów i tuszy 2015-06-19

Wody mogą stać się skażone poprzez chemiczne substancje, będące wynikiem aktywności człowieka, oraz dzięki oddziaływania naturalnych procesów. Takim naturalnym procesem mogą być przeróżnego rodzaju zmywy które przenoszą ze sobą składniki zanieczyszczające w formie resztek roślinnych, związków żelaza, części ilastych i pylastych a także mase innych. O wiele bardziej szkodliwe dla otoczenia są jednak zanieczyszczenia spowodowane przez ludzi. Mogą nimi być substancje płynne, ale też gazowe i ciała stałe. Przedostają się one do wód w większości wypadków ze ściekami różnego pochodzenia: miejskiego, przemysłowego, wiejskiego. Zanieczyszczenia takie są również w wodach pochłodniczych, zasolonych wodach pokopalnianych, spływach z obszarów fabrycznych i użytkowanych rolniczo, spływach pochodzących ze składowisk odpadów przemysłowych i miejskich. Niebezpieczne substancje dostawać się mogą do wód także za pośrednictwem powietrza, do którego emitowane są pyły i gazy z przeróżnych gałęzi przemysłu. W przypadku zanieczyszczeń które trafiają do wód z powodu na sposób ich dopływu, wyróżnia się trzy typy zanieczyszczeń: punktowe, liniowe i obszarowe. Pierwsze z nich, zanieczyszczenia punktowe oznaczają, że są one wprowadzane do wód idealnie w wyznaczonym miejscu (np. zrzuty ścieków miejskich i przemysłowych). Zanieczyszczenia liniowe są związane z oddziaływaniem zanieczyszczeń na pewnym ciągu (np. ulice o zwiększonym ruchu). Zanieczyszczenia obszarowe są wprowadzane nieregularnie, w przeróżny sposób i w różnych miejscach zasobnika wodnego. Do tego rodzaju zanieczyszczeń należą te, które przedostają się do wód za pośrednictwem powietrza. Zanieczyszczenia wód mogą mieć zróżnicowaną naturę. Mogą być przyczyną zmian takich jak: kolor, zapach, smak, mętność i temperatura, również zmiany chemiczne przez zawartość w zanieczyszczeniach substancji chemicznych pochodzenia organicznego i nieorganicznego, również o naturze biologicznej. Zanieczyszczenia chemiczne mogą być przynoszone przez rozmaitych związków, których nie sposób wyszczególnić. Warto jednakże zaznaczyć, że najbardziej niebezpiecznymi zanieczyszczeniami chemicznymi, powodującymi duże, negatywne zmiany w jakości wody są z grupy organicznych: pestycydy, detergenty, fenole oraz aromatyczne aminy, a z grupy związków nieorganicznych: metale ciężkie, związki azotu i fosforu. Zanieczyszczenia biologiczne powodują takie choroby jak: tyfus, wirusowe zapalenie wątroby, a nawet paraliż dziecięcy. www.ekoswiat.eu


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]